ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (7) ค้นหาจุดแข็ง พัฒนา และใช้มัน  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

         ไม่ว่าเราจะเป็นใคร อยู่ในตำแหน่งหรือฐานะหน้าที่อะไร สิ่งที่เราควรทำเป็นลำดับแรก คือใช้จุดแข็งและความสามารถตามธรรมชาติของเราในการทำงาน ไม่ใช่มานั่งคิดว่าคนอย่างเราน่าจะทำอะไรจึงจะดีที่สุด Aart de Geus หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Synopsis ใน Sillicon Valley กล่าวว่า ผู้ที่ใช้จุดแข็งของตนให้เป็นประโยชน์จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่พยายามเลียนแบบและทำตามคนอื่นที่ประสบความสำเร็จทั้งๆที่ตนไม่มีความถนัด ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องมองหาจุดแข็งของพนักงานและส่งเสริมให้เขาได้ใช้จุดแข็งของเขาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อองค์กรที่เขาทำงานอยู่

        ในเวลาที่คุณสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าทำงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มักตั้งคำถามผู้สัมภาษณ์ว่าโอกาสความก้าวหน้าของเขามีอย่างไร เป็นคำถามที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นรักความก้าวหน้า แต่ท่านได้ย้อนถามไปหรือไม่ว่า แล้วคุณถนัดงานอะไร หรืองานที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าจะทำได้ดีที่สุดคืองานอะไร เพราะการมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติเด่นที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้โดยทันที มันน่าจะดีกว่าการมองหาว่าเขาน่าจะมีความเป็นไปได้ในการทำงานอะไรต่อไปในอนาคตไม่ใช่หรือ

        แม้กระทั่งกับตัวเราเอง เราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราอยากเป็นผู้บริหารหรืออยากเป็นผู้นำ ความแตกต่างของสองคำนี้อยู่ที่ ผู้บริหารคือผู้ที่รู้ว่าจะทำสิ่งนั้นอย่างไร ในขณะที่ผู้นำคือผู้ที่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ในความเป็นจริงส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็นทั้งสองอย่างๆละนิดอย่างละหน่อย แต่ถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นก็ยังต้องตอบคำถามให้ได้ว่าคุณมีความสามารถในด้านไหนมากกว่ากันแน่

        ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร คุณควรจะต้องมีผู้แวดล้อมที่มีทักษะการเป็นผู้นำซึ่งรู้ทิศทางที่จะดำเนินหรือคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างดี คนเหล่านั้นอาจเป็นเจ้านายของคุณ เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือเป็นลูกน้องของคุณก็ได้ อย่าหลงติดกับดักตัวเองว่า ถ้าฉันเป็นผู้บริหาร ฉันจะต้องเป็นผู้นำด้วยไม่เช่นนั้นจะบริหารได้อย่างไรอะไรทำนองนั้น จงใช้ความถนัดของคนอื่นทำสิ่งที่คุณไม่ถนัดและใช้ความถนัดของคุณคือรู้ว่าจะทำสิ่งนั้นอย่างไรทำสิ่งนั้นไป จะได้รับผลสำเร็จมากกว่า

        ถ้าคุณเป็นผู้นำ คุณควรจะมีผู้แวดล้อมที่เก่งในการประสานการทำงานหรือสามารถจัดการงานในส่วนต่างๆให้เข้ารูปเข้าเรื่องกัน เขาเหล่านั้นอาจเป็นเจ้านายของคุณ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในทีมงานของคุณก็ได้

        คนที่รู้จุดแข็งของตัวเองจะไม่หยุดการเรียนรู้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร แต่จะกลับเพิ่มความมุมานะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งเรียนรู้จะยิ่งเพิ่มจุดแข็งของเขาให้มากขึ้น Aart de Geus เล่าว่าเวลาที่เขาดูประวัติผู้สมัครงาน เขาจะมองหาจุดแข็งของผู้สมัครแม้จะเป็นเรื่องกีฬาหรืออะไรก็ได้ ขอเพียงแต่แสดงให้เห็นให้ได้ว่านั่นคือสิ่งที่ตัวตนของคุณถนัดที่สุด เพราะถ้าหาพบจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของผู้สมัครนั้นอยู่ที่ไหน จะให้เริ่มงานอะไรและจะพัฒนาต่อไปอย่างไร ลองมาคิดดูว่าเราจะเลือกใช้ใครระหว่าง คนหนึ่งที่พอทำได้ในทุกเรื่อง กับอีกคนที่เก่งในเรื่องที่ตรงกับความต้องการของคุณ แต่เรื่องอื่นๆอาจสู้คนแรกไม่ได้เลย ใครละที่น่าจะให้ความสำเร็จแก่คุณมากกว่ากัน

        ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เราจะช่วยให้พนักงานรู้จุดแข็งของเขาได้ด้วยการทบทวนคุณสมบัติของพนักงาน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมักไม่ชอบทำเพราะดูเป็นเรื่องเหมือนครูประจำชั้นที่ต้องนั่งเขียนสมุดพกของนักเรียน แต่มันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆที่ต้องแยกระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ที่ทำงานให้เราให้ได้ ส่งเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลเป็นหน้าที่ของท่านโดยแท้จริง และหลังจากประเมินคนอื่นแล้ว ขอให้พี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานของท่านประเมินท่านด้วย ทุกคนชอบที่จะเห็นคนที่พร้อมรับฟังคำวิจารณ์และมาขอคำแนะนำ ถึงท่านจะใหญ่แค่ไหน ทำตัวให้เล็กกว่าขนาดที่แท้จริงบ้างเมื่อจำเป็น ท่านอาจจะสามารถลอดรูที่ท่านไม่เคยผ่านออกไปได้เลยก็ได้นะครับ

------------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com