ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: ประสบการณ์สุดยอดนักบริหาร (9) ยืนหยัดในการตัดสินใจที่มีเหตุผล  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

        ผู้นำที่แท้จริง คือผู้ที่สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื่องที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากด้วยความมั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะยืนหยัดในท่ามกลางกระแสตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์อันเชี่ยวกรากโดยไม่หวั่นไหว

        Amelia Fawcett อดีตรองประธาน U.K. Morgan Stanley International ได้เล่าประสบการณ์อันเป็นช่วงเวลาวิกฤติของบริษัทในปี 1993 ว่า Dick Fisher ซึ่งเป็นประธานบริษัทในขณะนั้นได้ตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญเพื่อการมีส่วนแบ่งทางการตลาดแบบก้าวกระโดดและถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ Dick มีความมั่นใจว่าจะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่บริษัท Dick มองว่าบริษัทประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในตลาดโลก แต่ก็เป็นความสำเร็จเช่นเดียวกับของคู่แข่ง การที่จะให้บริษัทประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งจึงต้องทำให้บริษัทมีความเติบโตในตลาดยุโรปซึ่งบางธุรกิจยังสู้คู่แข่งไม่ได้ให้เหมือนกับที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในตลาดโลก แผนธุรกิจนี้ได้รับการอนุมัติและบริษัทก็ได้เริ่มรับพนักงาน

        แต่ในปี 1994 ได้เกิดวิกฤติหนี้ที่ประเทศเม็กซิโก ตลาดการเงินสั่นไหวอย่างหนัก บริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินทั้งหลายต่างมองเห็นว่ารายได้ของธุรกิจต้องลดลงและต้องดึงเงินที่กู้คืนกลับมาให้มากที่สุดที่จะทำได้ ในครั้งนั้นทุกคนพุ่งคำถามไปที่ Dick ว่าในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทจะยังคงลงทุนเพิ่มต่อไปหรือไม่ คำตอบที่ได้รับจาก Dick คือ กลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้นั้นถูกต้องแล้ว ขอให้ดำเนินการต่อไปตามแผน บริษัทจึงทำการจ้างคนเพิ่มต่อไปในขณะที่ตลาดเลวลงทุกขณะ คู่แข่งส่วนใหญ่ต่างพากันปลดพนักงาน คำถามจึงได้ย้อนกลับไปถาม Dick ซ้ำอีกว่าจะยังคงทำเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ Dick ให้ตอบสั้นๆว่า “แน่นอน”

        ในปลายปี 1994 นักวิเคราะห์การลงทุนอุตสาหกรรมออกมาโต้แย้งกันเสียงขรมและตั้งปุจฉาด้วยความกังขาในการตัดสินใจของ Dick แต่ผลประกอบการในปี 1995 และ 1996 ได้พิสูจน์ว่าการตัดสินใจของ Dick เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในทุกตลาดหลักเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดนอกสหรัฐ พื้นฐานความเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป มาจากการตัดสินใจลงทุนของ Dick ในครั้งนั้น ความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานของ Morgan Stanley ทุกคนได้เห็นและเข้าใจว่า ในการตัดสินใจนั้น นอกเหนือจากการใช้โอกาสระยะสั้นและการมองในเรื่องการเติบโตหรือการทำกำไรแล้ว เรายังต้องจำไว้อีกด้วยว่าเรากำลังจะมุ่งไปที่ไหน อะไรคือการลงทุนระยะยาวและอะไรคือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรา แม้จะมีแรงกดดันในตลาดมากมายเพียงใด หากเรายังเชื่อมั่นว่าพื้นฐานทางกลยุทธ์ของเรามีความถูกต้อง เราต้องมีความกล้าที่จะเชื่อตัวเองและยืนหยัดในสิ่งนั้นให้มั่นคงโดยไม่หวั่นไหวไปตามกระแส

        ในปี 1994 ซึ่งเป็นช่วงเวลาวิกฤติหนี้ที่เม็กซิโก เราได้สร้างสำนักงานขึ้นที่ประเทศรัสเซียเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมแกสธรรมชาติ แต่ในปี 1998 วิกฤติหนี้ก็มาเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายมาก แต่เราคิดว่าเราจะไม่มีทางเข้ามีส่วนในธุรกิจนี้หากไม่มีความเข้าใจในปัญหาและไม่มีส่วนในเรื่องราว ในขณะที่คู่แข่งต่างปิดกิจการและปลดพนักงาน เรายังคงไม่ย้ายออกเพียงแต่ลดจำนวนคนทำงานลง นี่คือภาพลักษณ์ที่เราได้มาโดยคู่แข่งเป็นผู้สร้างให้โดยไม่ได้ตั้งใจ

        ใครๆก็ตัดสินใจเป็น และเราก็ตัดสินใจกันอยู่ทุกวัน จะต่างกันก็ตรงที่ว่า ใครจะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ และใครกล้าที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดมั่นในเป้าหมายระยะยาวที่เป็นกลยุทธ์ของตน

        ใครก็ตามที่คิดว่าจะดำเนินรอยตาม Dick ต้องมั่นใจว่าได้สื่อสารสิ่งที่คุณคิดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะในที่ประชุม หนังสือเวียน หรือการหารือผ่าน mail แจ้งให้ทราบในสิ่งที่คุณต้องการให้องค์กรปฏิบัติ เหตุผลที่คิดเช่นนั้น และผลประโยชน์ที่จะได้รับหากสิ่งที่เสนอนั้นสำเร็จ อย่าอายหรือกลัวคนที่ไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะในที่ประชุม หรือแม้แต่เป็นการส่วนตัว และชี้แจงข้อสงสัยทั้งหลายให้เขาทราบ หากสิ่งที่คิดไว้ทำท่าจะปิ๋ว ขอให้ย้อนกลับมาที่จุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่มี ยืนหยัดที่จะให้บรรลุเป้าหมายแต่อาจปรับแต่งกลยุทธ์บ้างเพื่อทดสอบแรงต้าน เมื่อปรับปรุงกลยุทธ์แล้วขอให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นมีแผนการดำเนินงานอยู่ด้วย กำหนดตัวแปรทั้งหลายให้รอบคอบรัดกุม ตั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในแต่ละกิจกรรมหลักแล้วประเมินผลแผนซ้ำเมื่อถึงกิจกรรมหลักเหล่านั้น ขอให้จำไว้ว่าความมั่นใจกับความดื้อรั้นนั้นต่างกันตรงเหตุผลที่ใช้สนับสนุนความคิดนั้น

--------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com