ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (12)  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

       เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 46 เลยนะครับ

 

      46. ปกติคุณทำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง

      คำถามแบบนี้ไม่ต้องการคำตอบเป็นจำนวนชั่วโมง แต่ต้องการทราบมุมมองของคุณต่อการใช้เวลาในการทำงาน ถ้าคุณเป็นคนบ้างานและเท่าที่พูดคุยกันมาก็รู้สึกด้วยว่าผู้สัมภาษณ์ชอบอย่างนั้น กรณ๊นี้ก็ตอบไปเลยว่าปกติคุณทำงานจนดึกดื่นแม้กระทั่งในวันหยุดเพราะครอบครัวคุณเข้าใจดีว่าการปล่อยให้คุณทำเช่นนั้นโดยเสรีทำให้คุณมีความสุขและครอบครัวของคุณก็ยอมรับสภาพเพื่อคุณได้

      แต่ถ้าคุณไม่ได้บ้างานถึงขนาดนั้น หรือคุณยังต้องการให้เวลากับครอบครัวหรือกับชีวิตทางสังคม ก็ควรตอบไปว่าปกติคุณเป็นคนทำงานหนัก และแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผู้ถามไม่ได้ต้องการรู้จำนวนชั่วโมง ก็ควรเน้นไปว่าจะให้ตอบเป็นชั่วโมงคงไม่ได้ รู้แต่ว่าไม่เคยมีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและสนุกมากไปกว่าการได้แก้ปัญหาให้กับองค์กร การครุ่นคิดถึงการแก้ปัญหานี้ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ มันทำให้คุณมั่นใจว่าทางออกเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คุณสรุปได้นั้นได้ผ่านการคิดใคร่ครวญมามากพอ

 

      47. ส่วนที่ยากที่สุดของการทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครคืออะไร

      คำถามนี้ ถ้าตอบตรงคำถาม ตอบอย่างไรก็ผิด กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณตอบว่ายาก ผู้สัมภาษณ์จะมองว่าสิ่งที่คุณตอบมานั้น คือ จุดอ่อนในการทำงานของคุณ หรือพูดอีกอย่างก็คือ คุณมีปัญหากับการทำงานในเรื่องนั้นในตำแหน่งที่คุณมาสมัครนั่นเอง

      คำตอบที่เหมาะสมจึงควรให้คำนิยามคำว่า “ยาก” เสียใหม่ว่าเป็น “การ ท้าทาย” ซึ่งเมื่อให้นิยามคำนี้ใหม่แล้ว ตอบอะไรก็ถูก เพราะทุกเรื่องในการทำงานไม่ว่าในตำแหน่งใดก็เป็นเรื่องท้าทายทั้งสิ้น เมื่อให้คำนิยามของคำว่า “ยาก” ใหม่แล้วก็ตอบสิ่งที่ท้าทายที่สุดในตำแหน่งงานและเพิ่มเติมไปด้วยว่าคุณมีความถนัดในเรื่องนั้นเพียงไรโดยมีกระบวนการทำงานอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จในเรื่องนั้น

 

      48. ปัญหาจากกรณีสมมุติ

      บางครั้งผู้สัมภาษณ์จะยกกรณีตัวอย่างสมมุติขึ้นมาและถามผู้เข้าสอบว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร การที่จะพยายามตอบทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์ จะแสดงว่าในการทำงานจริงผู้เข้าสอบก็คงจะรีบสรุปหาทางแก้ไขปัญหาไปดุ่ยๆ อย่างนั้นเหมือนกัน

      คำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามประเภทนี้จึงควรตอบในในรูปกระบวนการทำงานที่สมเหตุสมผลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ควรจะต้องปรึกษาใคร จะมีวิธีการหาทางออกที่เป็นไปได้อย่างไร รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าจะใช้วิธีการอย่างไร การตอบในลักษณะกระบวนการจะสะท้อนให้เห็นภาพที่น่าเชื่อถือว่าคุณเป็นผู้ทราบกระบวนวิธีการทำงาน เป็นคำตอบที่เป็นต่อและได้เปรียบมากกว่าการฟันธงตอบไปว่าจากกรณีสมมุติดังกล่าวต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ครับ

 

      49. อะไรคือสิ่งท้าทายที่สุดที่คุณเคยประสบ

      นี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งซึ่งผู้เข้าสอบต้องเตรียมคำตอบก่อนเข้าสอบ ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้เตรียมตัวมามักจะย้อนไปเอาเรื่องท้าทายครั้งเก่าก่อน บางคนเอาตั้งแต่สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมัธยมดังๆ ในวัยเด็ก หรือการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตอบได้แต่น่าจะไม่ได้คะแนนจากการตอบเพราะผู้สัมภาษณ์ยังไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

      คำตอบที่จะได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์นี้ควรเป็นเรื่องความท้าทายที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญต่อคุณภาพงานของคุณ   หรือเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่ม ทักษะการบริหาร ทักษะการโน้มน้าวชักชวน ความกล้าหาญ ความมั่นคงแน่วแน่ ความฉลาดมีไหวพริบ เป็นต้น

 

      50. คุณเคยคิดทำธุรกิจของตนเองหรือไม่

      คำถามนี้ต้องระมัดระวังในการตอบเป็นอย่างมาก หากคุณตอบว่าไม่เคย ก็อาจถูกมองว่าเป็นพวกที่ขาดความกระตือรือร้น ไม่กล้ารับผิดชอบ ไม่ดิ้นรนขวนขวาย หากตอบว่าเคย ก็อาจถูกมองว่าอาจแอบประกอบธุรกิจระหว่างยังทำงานซึ่งจะทำให้ได้งานไม่เต็มที่ หรือหวาดระแวงว่าคุณพร้อมจะลาออกไปพร้อมข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจของคุณตามความตั้งใจเมื่อไรก็ได้

      คำตอบที่เหมาะสมจึงควรต้องศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรก่อน ถ้าองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ครบถ้วนรัดกุม อย่าไปให้ความสำคัญกับการใฝ่ฝันหรือคิดสร้างสิ่งใหม่เช่นการประกอบธุรกิจของตนเองมากนัก เน้นคำตอบไปที่ความใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานในตำแหน่งบริหารขององค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เข้มแข็งสร้างสรรผลงานที่ผู้คนยอมรับ แต่ถ้าองค์กรเป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่น่าจะให้อิสระในการคิดและการร่วมเสนอแนะความคิดเห็นได้มาก คำตอบที่เหมาะสมควรอยู่ในรูปของการคิดที่จะได้ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มให้เป็นประโยชน์ และไม่ว่าจะตอบแบบใด ที่สำคัญต้องเน้นว่าการคิดมีธุรกิจของตนเองไม่ได้อยู่ในหัวของคุณในขณะนี้เลย แต่ความคิดที่จะทำงานให้เสมือนเป็นธุรกิจของตนเองซึ่งต้องทำงานอย่างหนักและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ตลอดเวลา

 

      วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

 

30 พ.ย 54 

-----------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com