ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (15)  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

      เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 59 เลยนะครับ

 

      59. คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว

      ปกติแล้วคำถามประเภทนี้จะไม่นำมาถามกันเพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันและอาจนำไปสู่ความบาดหมางได้ แต่ผู้สัมภาษณ์บางคนก็นำมาถามเพื่อดูไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์เกิดสะกิดใจจากบางตอนของการสัมภาษณ์ ทำให้นึกไปถึงเรื่องที่เพิ่งอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือที่เพิ่งฟังวิทยุมาเมื่อเช้า ถ้าคุณให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับของผู้สัมภาษณ์ก็ดีไป แต่หากไม่สอดคล้องหรือตรงกันข้าม ผู้สัมภาษณ์จะไม่มาโต้เถียงหรือพยายามทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็น แต่อาจให้คุณตกสัมภาษณ์ได้

      การตอบคำถามประเภทความคิดเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ศาสนา ไม่ควรตอบแบบฟันธง แต่ควรใช้วิธีป้อนคำถามกลับ เช่น คิดอย่างไรจึงถามในเรื่องนี้ หรือ คุณก็คิดอย่างนั้นหรือ ฯลฯ ซึ่งจากคำตอบของเขาจะให้แนวคิดบางอย่างมาเป็นจุดเริ่มต้นคำตอบของเราได้ แต่ถ้าผู้สัมภาษณ์ยังยืนกรานสร้างแรงกดดันให้ผู้สอบแสดงความคิดเห็น ก็ควรตอบไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โดยขอให้เกริ่นนำก่อนด้วยว่า เท่าที่ทราบ คนส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร สำหรับตัวผู้สอบเองยังไม่อยากฟันธงเพราะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ พร้อมกันนั้นก็โยนคำถามกลับไปว่าผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลที่ว่านั้นหรือไม่ เช่นนี้ก็จะลดความกดดันไปได้มาก

 

      60. ถ้าคุณถูกล็อตตารี่รางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ คุณยังจะทำงานต่อหรือไม่

      วัตถุประสงค์ของคำถามนี้อยู่ที่ต้องการรู้ว่าผู้เข้าสอบมีเจตคติในเรื่องการทำงานอย่างไร

      คำตอบที่เหมาะสมไม่ควรตอบแบบมั่นอกมั่นใจว่าจะยังคงทำงานกับบริษัทของผู้สัมภาษณ์ต่อไปอย่างแน่นอนหากได้รับการคัดเลือกเพราะจะออกมาในแนวประจบประแจงมากกว่าความจริงใจ ควรตอบไปว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ย่อมให้ชีวิตคุณมีทางเลือกและความยืดหยุ่นในการตัดสินใจมากขึ้น แต่สิ่งที่คุณคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงคือความเชื่อที่ว่า การทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานทำให้คุณมีความสุข การถูกรางวัลใหญ่ขนาดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยจนอาจพูดได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ที่สำคัญยังเป็นเรื่องของอนาคต จึงอยากให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากที่สุดคือการทำงานด้วยความรู้และความสามารถที่มีให้ดีที่สุด

 

      61. คุณคิดว่าได้ทำงานที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง

      เชื่อว่าผู้เข้าสอบส่วนใหญ่คงจะไม่เผลอไปตอบรับว่าใช่ เพราะเท่ากับไปพูดว่างานที่คุณกำลังสมัครเข้าทำงานนี้มีคุณค่าหรือความสำคัญน้อยกว่าที่คุณเคยได้ทำมา

      คำตอบที่เหมาะสมคือ การให้นิยามของคำว่างานที่ดีที่สุดว่าในความหมายของคุณคืองานที่มีความท้าทายและมีความก้าวหน้าตอบแทนความสำเร็จ ซึ่งในความเห็นของคุณ งานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ข้างหน้า เป็นอนาคตของการทำงาน คุณมีโอกาสได้ทำงานที่ดีมามากในอดีตแต่ก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

      62. ทำไมเราจึงควรจะรับคุณเข้าทำงานทั้งๆ ที่สามารถเลื่อนคนของเราเองเข้ารับตำแหน่งนี้ได้

      เมื่อได้ยินคำถามนี้ขอให้ดีใจได้แล้วครับว่าผู้สัมภาษณ์มีความโน้มเอียงที่จะเลือกคุณเข้าทำงานแล้ว เพียงแต่อาจต้องการยืมคำตอบของคุณไปใช้อธิบายคนบางคนในหน่วยงานที่อาจตั้งคำถามนี้กับเขาในภายหลัง

      คำตอบที่เหมาะสมจึงควรเริ่มที่การโอนอ่อนผ่อนตามความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ด้วยการแสดงความเห็นว่า เป็นนโยบายที่ดีที่จะส่งเสริมคนภายในเพราะการรับบุคคลจากภายนอกเป็นการแสดงว่าคนในไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือก แต่ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารทุกคนต้องการให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความก้าวหน้าและมีศักยภาพในการทำงานที่ดีที่สุด การบรรจุบุคคลเข้าทำงานในแต่ละตำแหน่งจึงต้องเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งในส่วนตัวของคุณเองคิดว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมสำหรับงานดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้พูดไป

 

      63. ช่วยเล่าข้อบกพร่องของบริษัทของเราเท่าที่คุณทราบ

      อย่าเผลอเล่าเรื่องใดที่เป็นข้อบกพร่องออกไปเพราะไม่มีใครต้องการได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะแสดงตนว่าเป็นคนใจกว้างแค่ใดก็ตาม

      ผู้สอบควรตอบเฉพาะส่วนที่เป็นเชิงบวกเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดคำถามตามมาซึ่งจะยิ่งยุ่งยากในการตอบมากขึ้นกว่านี้

 

      64. ถ้ามีคะแนนเต็มสิบ ผมควรได้คะแนนผู้สัมภาษณ์สักเท่าไร

       ถ้าผู้เข้าสอบบอกให้เต็มสิบ ก็เป็นการประจบ แต่ถ้าให้น้อยกว่านั้นก็จะต้องถูกกดดันให้ต้องอธิบายส่วนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น

      ผู้สอบจึงไม่ควรให้คะแนนเป็นตัวเลข แต่ขอให้แสดงความคิดเห็นตามลักษณะของการตั้งคำถาม เช่น เป็นคำถามแบบกดดัน ต้อนหน้าต้อนหลัง หรือเป็นคำถามที่ต้องการทราบรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติ หรือเป็นคำถามที่ต้องการความคิดเห็น ไม่ว่าคำถามของผู้สัมภาษณ์ผู้นั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ขอให้เลือกใช้คำในเชิงบวกเท่านั้น อย่าวิจารณ์ไปในเชิงลบหรือทำให้ผู้สัมภาษณ์เสียหาย จากคำตอบที่อ้างอิงถึงรูปแบบหรือลักษณะของคำถาม อย่างน้อยคุณก็ได้คะแนนไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะเป็นความเป็นจริงที่ผู้สัมภาษณ์คนอื่นก็รับรู้อยู่ส่วนการให้คะแนนเป็นตัวเลขต้องขอตัวที่ไม่สามารถให้ได้เพราะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงจึงไม่สมควรให้ความเห็น หลังจากนั้นก็ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาสคุณได้ตอบคำถามต่างๆ ที่มีคุณภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน        

 

      ก็เป็นอันจบชุดคำถามและแนวคำตอบเพื่อการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่เขียนต่อเนื่องกันมารวม 15 ตอน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบและได้เข้าทำงานตามที่ตั้งใจไว้ครับ

 

3 ธ.ค 54   

-----------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com