ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.  
 
ผู้บรรยาย:
อีเมล์: -
 
 

เป็นหลักสูตรที่แนะนำให้อบรมหลังจากได้อบรมหลักสูตร "5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต" หรือหลังจากที่มีพื้นฐานเรื่องกิจกรรม 5ส. มาบ้างแล้ว

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพื่อนำความรู้พื้นฐานด้านกิจกรรม 5ส. ที่ได้อบรมไปก่อนหน้านี้หรือที่ได้มีพื้นฐานมาบ้างแล้วมาใช้ปฏิบัติ

2. เพื่อฝึกการสร้างเครื่องมือที่จะนำมาใช้บริหารกิจกรรม 5ส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนในการบริหารงานที่นำมาสู่ความล้มเหลวในการทำกิกรรม 5ส.

หัวข้อการฝึกอบรม

  • เทคนิคการพัฒนาและยกระดับกิจกรรม 5ส.
  • เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการในสำนักงาน
  • การจัดตั้งกลุ่ม SGA (Small Group Activities)
  • การเขียนมาตรฐาน 5ส.
  • การตรวจติดตามกิจกรรมด้วยภาพถ่าย (Virtual Feedback Photography)
  • การลงตรวจพื้นที่และติดตามกิจกรรม 5ส. จากหน้างานจริง (ลงตรวจพื้นที่จริงกับหัวหน้างาน)
  • Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย / ทดสอบประเมินความรู้

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 
 

 
บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com