ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
หลักสูตร: เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)  
ผู้บรรยาย: อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
อีเมล์: -
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :     1  วัน (09.00-16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม :            40  คน

รูปแบบการอบรม :               þ บรรยาย (ไทย/อังกฤษ)  þ  Workshop   ¨  สาธิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :   þ  ระดับปฏิบัติการ           þ  ระดับหัวหน้างาน

                                              þ  ระดับวิศวกร                 þ  ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้การแข่งขันมีความรุนแรงสูงขึ้นเพราะลูกค้าใช้จ่ายอย่างประหยัดการจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละครั้งมีการคิดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน นอกจากสินค้าและบริการจะต้องมีดีไซด์และการใช้งานที่ตอบโจทย์แล้ว ราคาสินค้าหรือบริการก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา

ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงขึ้นทุกปีจากค่าแรงพนักงาน หากไม่ปรับตัวโดยเพิ่ม Productivity ในทุกๆ ส่วนเพื่อให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ บริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการเหล่านั้นในไม่ช้าก็คงต้องปิดตัวลงเหมือนข่าวที่ออกมาในช่วงนี้

 

กำหนดการโดยประมาณ

09.00 – 10.00

(รวมพัก 15 นาที)

ต้นทุนมาจากที่ไหนจะดูได้จากไหนและอะไรที่ต้องทำเพิ่ม

การนำ Kaizen มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม Productivity

การนำLean Six sigma มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มProductivity

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

13.00 – 16.00

(รวมพัก 15 นาที)

เครื่องมือของ Lean Six Sigma :

·      VSM for Manufacturing และ Office

·      SIPOC

·      Root Cause Analysis

·      Visual control

·      Standard work

·      A3 Problem solving and project management

สรุป และ ตอบข้อสงสัย 
 

 
หลักสูตรของผู้บรรยาย
  + การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (How to Make a Good Presentation)
  + เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)
  + Lean Six Sigma Yellow Belt
  + เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction Technique)
 

บทความของผู้เขียน
 

หลักสูตรล่าสุด
  + หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร)
  + บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  + การขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
  + ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (หลักสูตร 3 หรือ 6 ชั่วโมง)
  + การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  + ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
  + กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
  + ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
  + การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM)
  + การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS)
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com