ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   
 

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
 
 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200%
หมวด การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan) ผู้บรรยาย:  อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
  [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
  [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
  [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ผู้บรรยาย:  ดร. บดี ตรีสุคนธ์
  [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR) ผู้บรรยาย:  ดร. บดี ตรีสุคนธ์
  [105] ศาสตร์และศิลป์ของผู้จัดการยุคใหม่ (The Science and Art of Modern Manager) ผู้บรรยาย:  อาจารย์กิตติศักดิ์ วิวัฒนวงศ์
  [106] จิตสำนึกในการบริหาร (Management Awareness)
  [107] ผู้จัดการผลงานเลิศ (The High Performing Manager)
  [108] การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง
  [109] เพิ่มศักยภาพแห่งงานบริการ
  [110] ผู้จัดการสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Skill for Line Manager)
  [111] ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล (Effective Supervisor and H.R. for Non H.R.) ผู้บรรยาย:  ดร. บดี ตรีสุคนธ์
  [112] การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ผู้บรรยาย:  อาจารย์วรสิทธิ์ เคหะเสถียร
  [113] หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor) ผู้บรรยาย:  ดร. บดี ตรีสุคนธ์
  [114] การใช้จิตวิทยาการบริหารคน เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
  [115] สุดยอดหัวหน้างาน (Superb Supervisory Skill)
  [115] สุดยอดหัวหน้างาน ZSupurb Supervisory Skills) (หลักสูตร 1 วัน) ผู้บรรยาย:  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
  [116] หลักการบริหารเวลาให้ประสบผลสำเร็จ (Effective Time Management)
  [117] ศิลปะการพูดเบื้องต้น (Art of Speech)
  [118] การสร้างและพัฒนาทีมงาน เพื่อคิดเป็นทีม ทำเป็นทีม รู้สึกเป็นทีม
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า หลักสูตรทั้งหมด: 76 หลักสูตร
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com