ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   
 

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
 
 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200%
หมวด การบำรุงรักษาทวีผล
  [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
  [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
  [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
  [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  [406] การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S Management for Work Improvement)
  [407] Kaizen สำหรับทีมบริหารกิจกรรมไคเซ็น
  [408] หลักสูตร การตรวจติดตามภายในของกิจกรรม 5S (5S for Internal Auditor)
  [409] Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  [410] เทคนิคการสอนงาน OJT เพื่อเพิ่มผลผลิต (OJT Technique for Productivity Improvement) ผู้บรรยาย:  อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
  [411] Lean Six Sigma Yellow Belt ผู้บรรยาย:  อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
  [412] การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [413] การรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [414] การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [415] การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [416] การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร (Suggestion System: SS) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [417] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 3 วัน (TPM) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [418] ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า หลักสูตรทั้งหมด: 18 หลักสูตร
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com