ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   
 

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
 
 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200%
หมวด ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
  [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
  [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ผู้บรรยาย:  อาจารย์อธิพงษ์ อิสสอาด
  [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
  [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [506] หลักสูตร: QCC ระดับคณะกรรมการตัดสิน (ผู้บริหาร) ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
  [507] ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009
  [508] Internal Quality Audit ISO/TS16949 : 2009
  [509] กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในองค์กร ผู้บรรยาย:  อ. พิสิษฐ์ อุษยาพร
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า หลักสูตรทั้งหมด: 9 หลักสูตร
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com