ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
   
 

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2)
ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1)
ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง
คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ
การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ

                                  

 
 

website stat counter

 
 
 
 
 
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200%
หมวด หมวดกฎหมายแรงงาน
  [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
  [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor) ผู้บรรยาย:  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
  [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ผู้บรรยาย:  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
  [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ ผู้บรรยาย:  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
  [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ ผู้บรรยาย:  อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
   
       
 หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า หลักสูตรทั้งหมด: 5 หลักสูตร
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com